Skip to content

Нээлттэй хаалганы өдөрлөг тавтай морилно уу

🚩Арга хэмжээний зорилго: Сургуулийн үйл ажиллагаа, ололт, амжилтыг олон нийтэд мэдээлэх, сургуулийн үйл ажиллагааг сурталчлах, иргэдийн санал зөвлөгөөг сонсох

🏫Хамрах хүрээ: Шихихутуг их сургуулийн багш, суралцагч, Ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөгчид, эцэг, эх

⏰Арга хэмжээг зохион байгуулах өдөр: 2023.12.19-ний 14:00-17:00 цагт

🏦Хаана: Шихихутуг их сургуулийн I байр

❗️Нээлттэй хаалганы өдрөөр дараах арга хэмжээг зохион байгуулна:

– Сургуулийн болон хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрийн талаар товч танилцуулга, мэдээлэл

– Мэргэжил сонголт ба сэтгэл зүйн зөвлөгөө

– “Open mic”

– Хууль зүйн зөвлөгөө

– Оюутан хөгжлийн талаарх мэдээлэл, танилцуулга

– Номын сан, эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагааны танилцуулга, бүтээлийн үзэсгэлэн

– Шихихутуг-QUIZ NIGHT асуултын тэмцээн

– Англи хэлнийн EAP хөтөлбөрийн танилцуулга

☎️Утас: 8806-4014

Арга хэмжээ болох цаг

Байршил

Skip to content