Skip to content

Бүртгэл хүлээн авах эцсийн хугацаа хэзээ вэ?

Эхний жилийн хугацаанаас өмнө шийдвэр гаргах өргөдөл гаргах эцсийн хугацаа нь 11-р сарын 1. Өргөдөл гаргагчдад сургуулийн шийдвэрийг 12-р сарын дундуур мэдэгдэнэ.

Эхний жилийн ээлжит шийдвэрийн өргөдөл гаргах эцсийн хугацаа нь 1-р сарын 2. Өргөдөл гаргагчдад сургуулийн шийдвэрийг 4-р сарын эхээр мэдэгдэнэ.

Намрын семестр шилжүүлэх өргөдөл гаргах эцсийн хугацаа нь 3-р сарын 15. Өргөдөл гаргагчдад сургуулийн шийдвэрийн талаар тав, зургадугаар сард мэдэгдэнэ.

Холбоотой мэдээлэл

Хуваалцах

Skip to content