Skip to content

Эрдэм шинжилгээний төслүүд

Шихихутуг их сургуулиас зохион байгуулж ирсэн олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын талаарх лавлагаа.
2023.11.13.
Хурлын сэдэв
Огноо
Оролцогчдын тоо
Хамтран зохион байгуулсан байгууллага
Оролцогч гадаад улсын төлөөлөл
Эмхэтгэл гарсан эсэх
Хүрээлэн буй орчин ба хүний эрх: харьцуулсан судлал”
2023.10.26.
ХЭҮК, УЕПГ-ын дэргэдэх ССХ, Эмнести интернэшнл
ОХУ, Япон, БНСУ, Монгол Улсын хуульч, эрдэмтэн, багш, судлаачид
+
Хууль тогтоомжийн хэрэглээ-онол, арга зүй: өнөө ба ирээдүй
2022.10.19.
27 эрдэмтэн судлаач
ОХУ, Япон, БНСУ, Монгол Улсын хуульч, эрдэмтэн, багш, судлаачид
+
Эрх зүйн шинэчлэл ба Монгол улсын хөгжил (Шихихутуг Их сургуулийн 30 жилийн ойд зориулсан)
2021.11.12.
29 эрдэмтэн судлаач
УИХ-ын ТГ-ын ПСХ
 • ОХУ-ын Эрхүүгийн Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургууль
 • ОХУ-ын Уралын Улсын Хуулийн Их Сургууль
 • БНСУ-ын Хандоны их сургууль
 • Японы Мэйжи их сургуулийн Хууль зүйн сургууль
+
Хүний эрх, эрх чөлөөний хууль зүйн баталгаа: онол, практикийн асуудал
2018.10.12.
21
ХЭҮК
 • ОХУ-ын Эрхүүгийн УИС-ийн ХЗС
 • Уралын Хуулийн Их Сургууль
 • БНСУ-ын Хандоны Их Сургуулийн төлөөлөгчид
+
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн байгууллагын тогтолцоон дахь прокурорын байгууллагын байр суурь, үүрэг, тулгамдсан асуудал
2017.09.25
14
УЕПГ
 • ОХУ-ын Эрхүүгийн УИС-ийн ХЗС
 • Уралын Хуулийн Их Сургууль
+
Хууль бүтээх үйл ажиллагааны шинжлэх ухааны үндэс, хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл
2016.09.28.
15
 • ОХУ-ын Эрхүүгийн УИС-ийн ХЗС
 • БНСУ-ын Хандоны Их Сургуулийн төлөөлөгчид
 • АНУ-ын Тринити хуулийн сургууль
+
Зах зээлийн эдийн засгийн эрх зүйн зохицуулалт дахь ашиг сонирхлуудын солбицол, түүний үр дагавар
2014.11.21.
15
 • ОХУ-ын Эрхүүгийн УИС-ийн ХЗС
 • БНСУ-ын Хандоны Их Сургуулийн төлөөлөгчид
+
Оюуны өмч-хөгжлийн удирдлага, хүний үл зувчих эрх
2013.11.15
17
Оюуны өмчийн газар
 • Уралын Хуулийн Их Сургууль
 • БНСУ-ын Хандоны Их Сургуулийн төлөөлөгчид
+
Экологийн дуудлага: оршихуйн эрх зүйн баталгаа
2012.10.26
16
 • ОХУ-ын Эрхүүгийн УИС-ийн ХЗС
 • Францын Сайвоны их сургуул
+
Төрийн албаны соёл: шударга ёс, ил тод байдал, ёс зүй
2010.01.22
Ардчилал-хүн төрөлхтний үнэт зүйлс
2008.10.30
Харьцуулсан эрх зүйн онол, практикийн орчин үеийн асуудал
2007.10.24
Монголын төр, эрх зүйн түүхэн уламжлал, орчин үе
2006.12.08
22
 • ОХУ-ын Эрхүүгийн УИС-ийн ХЗС
 • Буриадын улсын их сургууль
 • Өвөр монголын их сургууль
+

Шихихутуг их сургуулиас зохион байгуулж ирсэн багш, оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын лавлагаа

2023.03.13.
Хурлын сэдэв
Огноо
Оролцогчдын тоо
Эмхэтгэл гарсан эсэх
Хүний эрхийн харьцуулсан судлал
2022.04.28.
22 оюутан, 10 судлаач
Эрх зүйн шинэчлэл ба Монгол улсын хөгжил
2021.03.11
26 оюутан, 9 багш,
Багш-оюутны эрдэм шинжилгээний хурал
Гэрэгэ клубын 15 жилийн ойд зориулсан
2019.04.29
19
Хүний эрхийн хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох нь
2018.04.13
10
Багш-оюутны эрдэм шинжилгээний хурал
2017.04.21.
Багш-оюутны эрдэм шинжилгээний хурал
2017.04.21.
Багш-оюутны эрдэм шинжилгээний хурал
2016.04.01.
Багш-оюутны эрдэм шинжилгээний хурал
2015.03.13.
Багш-оюутны эрдэм шинжилгээний хурал
2014.03.31.
Багш-оюутны эрдэм шинжилгээний хурал
2013.05.22
Багш-оюутны эрдэм шинжилгээний хурал
2012.04.13.
Багш-оюутны эрдэм шинжилгээний хурал (Монгол Улсын хөгжлийн өнөөгийн шатан дахь хүний эрхийн баталгаажилтын тулгамдсан асуудлууд)
2011.04.28.
Багш-оюутны эрдэм шинжилгээний хурал
2010.04.05.
Багш-оюутны эрдэм шинжилгээний хурал
2009.04.01.
Багш-оюутны эрдэм шинжилгээний хурал
2008.04.07
Багш-оюутны эрдэм шинжилгээний хурал
2006.04.03.
Багш-оюутны эрдэм шинжилгээний хурал
2005.04.01.
Багш-оюутны эрдэм шинжилгээний хурал
2000.04.07.
Багш-оюутны эрдэм шинжилгээний хурал
1997.04.15.
“Business law” Эрдэм шинжилгээний хурал
Хурлын сэдэв
Огноо
Оролцогчдын тоо
Эмхэтгэл гарсан эсэх
Business law-2016
2016.04.29
Business law-2014
2014.01.24
Business law-2012
2012.12.17.
Business law-2011
2011.10.28.
Business law-2011
2017.04.21.
Business law-2011
2009.04.15
Skip to content