Skip to content

Шихихутуг их сургуулийн оюутнууд Улсын Ерөнхий Прокурорын дэргэдэх Сургалт судалгааны хүрээлэнтэй танилцлаа

Улсын Ерөнхий Прокурор Шихихутуг Их Сургууль хамтран ажиллах талаар 2023 оны 3 сард байгуулсан САНАМЖ БИЧГИЙН дагуу Улсын Ерөнхий Прокурорын дэргэдэх Прокурорын Сургалт Судалгааны Хүрээлэнтэй хамтран 2023.12.08 өдөр Шихихутуг Их Сургуулийн Эрх Зүйн 3А, 3В ангийн оюутнуудад зориулсан танилцах дадлагыг зохион байгууллаа.

Улсын Ерөнхий Прокурорын Туслах Сургалт Судалгааны Хүрээлэнгийн Захирал Доктор Ph.D Б. Бат-Орших Прокурорын байгууллагын бүтэц тогтолцоо үйл ажиллагааны онцлог эрх зүйн орчны талаар танилцуулж, Доктор дэд профессор Ц. Мөнхбат Шүүгч, Прокурор, Мөрдөгч эрх бүхий албан тушаалтны  хууль зөрчсөн үйл ажиллагааны улмаас учирсан хохирлыг арилгах нь сэдвээр лекц уншив. /Нийт 126 оюутан хамрагдсан/

Хуваалцах:

Бусад нийтлэл

Асуулга

Skip to content