Skip to content

Эрдэм шинжилгээний төслүүд

Шихихутуг их сургуулийн эрдэмтэн багш, судлаачдаас хэрэгжүүлсэн эрдэм шинжилгээний төслүүд

Код
Name
Төрөл
Эхлэх огноо
Дуусах огноо
Гүйцэт-гэлийн хувь
1
“Шилжилтийн нийгмийн шинэчлэлийн социал соёлын асуудлууд”
ОХУ-ын ШУА-ийн Социологийн хүрээлэн
2013-2014
2013-2014
“Нийгмийн социал бүтэц ба социал давхаргажилт” “Нийгмийн шинэчлэл: социал соёлын төлөвшил”, “Шилжилтийн нийгэм: шинэтгэл, соёл иргэншлийн асуудлууд” ном товхимолуудыг хэвлүүлэв.
2
“Орос, Монголын нийгмийн шинэчлэлийн соёл иргэншлийн асуудлууд”
ОХУ-ын ШУА-ийн Социологийн хүрээлэн
2014-2015
2014-2015
Хамтран хэрэгжүүлсэн төслийн тайлангийн эцсийн боловсруулалт хийх болон ”Монголын соёл иргэншлийн хөгжлийн нийгэм түүхийн бодит үндэслэлүүд” УБ. 2015 он. 96 хуудас ном хэвлүүлэх
3
“Оюуны бүтээлийн үнэлэмжийг дээшлүүлэх болон хорихоос бусад ял эдлүүлэх асуудлаар”
Хүний эрхийн үндэсний комисс
2017-2018
2017-2018
Судалгааны тайланг ном товхимол болгон хэвлүүлсэн
4
“Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тухай хуулийн төсөл боловсруулах”
Захиалагч нь УИХ-ын гишүүн Б.Саранчимэг
2017-2018
2017-2018
Хуулийн төслийг боловсруулан хүргүүлсэн.
5
Дэлхийн зарим улс орнуудын хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны зүй тогтол, арга зүй, эрх зүйн зохицуулалт, чиг хандлагыг харьцуулсан судалгаа
ХСИС-ийн ЭШХ-гийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлалын төв
2017-2018
2017-2018
Гэрээнд заасны дагуу судалгаа хийж, цахимаар хүргүүлсэн.
6
“Үндэсний ой санамж, үнэт зүйлсийг сэргээн тодорхойлох замаар үндэсний аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх нь”
0
2020-2021
0
0
01
Үндэсний ой санамж, үнэт зүйлсийг сэргээн тодорхойлох замаар үндэсний аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх нь
Захиалгат төсөл
2020-04-01
2021-12-31
100%
02
Шихихутуг их сургуулийг судалгаанд суурилсан их сургууль болгон хөгжүүлэх хөтөлбөр
Инновацийн төсөл
2020-10-07
2025-12-31
100%
03
Дэлхийн зарим улс орнуудын хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны зүй тогтол, арга зүй, эрх зүйн зохицуулалт, чиг хандлагыг харьцуулсан судалгаа
Эрдэм, шинжилгээ, судалгааны төсөл
2018-03-01
2018-06-11
100%
04
Монгол Улс дахь ажлын байрны бэлгийн дарамтын нөхцөл байдал
Захиалгат төсөл
2018-10-01
2018-12-01
100%
05
Иргэний төсөв
Бусад
2019-09-02
2019-12-27
100%
Т/202
1/01
Хөтөлбөрийн үндсэн сурах бичиг бичих
Хөтөлбөрийн зорилтот төсөл
2021-01-01
2021-11-15
100%
18/04
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тухай хуулийн төсөл
Бусад
2018-05-10
2018-10-10
100%
06
Тогтвортой амжиргаа төсөл
Бусад
2018-05-02
2019-03-29
100%
Т/202
2/01
Авлигын гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх эрх зүйн орчны шинжилгээ хийх зөвлөмж боловсруулах
Захиалгат төсөл
2022-04-14
2022-07-14
100%
Т/201
9/01
Их заргач Шихихутуг
Захиалгат төсөл
2019-11-01
2023-04-01
100%
T/202
1/02
Эртний хуулиуд-Ойрхи дорнод судлгааны бүтээл туурвих
Эрдэм, шинжилгээ, судалгааны төсөл
2021-01-01
2021-12-30
100%
Т/202
3/05
Харьцуулсан эрх зүй судлалын арга зүйн төлөвшил, хандлага
Эрдэм, шинжилгээ, судалгааны төсөл
2023-10-01
2024-10-01
0%
Т/202
3/03
Доктор, профессор Д.Лүндээжанцан нарын “Монгол улсын төр, эрх зүйн түүхэн уламжлал” бүтээлийг орчуулж,олон улсын зах зээлд гаргах
Эрдэм, шинжилгээ, судалгааны төсөл
2023-05-01
2023-12-31
70%
Т/202
3/02
Төрийн хяналт, шалгалтын тогтолцоо: харьцуулсан судалгаа
Захиалгат төсөл
2023-06-01
2023-12-30
80%
Т/202
3/01
Хөвсгөл аймгийн гэмт хэрэг зөрчлийн шалтгаан нөхцлийн талаарх судалгаа
Захиалгат төсөл
2023-05-17
2023-11-30
100%
Т/202
2/02
Монголын түүхийн 5 дугаар боть-Өөрчлөн байгуулалт, зах заалийн үеийн Монгол Улс
Захиалгат төсөл
2022-01-01
2023-12-30
Т/202
3/06
Хэмжээт цаазат засгаас Бүгд найрамдах засагт шилжсэн нь: Анхдугаар үндсэн хууль батлагдах үе /1921-1924/
Захиалгат төсөл
2023-01-01
2023-12-30
70
Т/202
3/04
Боловсролын салбарын удирдлагад PDCA зарчмыг хэрэгжүүлэх арга, туршлага
Инновацийн төсөл
2023-10-01
2024-10-01
0
Skip to content