Skip to content

Хамтын ажиллагаа

Дотоод хамтын ажиллагаа

УЕПГ-ын дэргэдэх Сургалт, судалгааны хүрээлэн

БХИС-ийн Эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

Монголын Шүүгчдийн холбоо

Мета сэтгэл судлалын хүрээлэн

Олон улсны хамтын ажиллагаа

University of Bonn, Germany

Bennett University,India

University of Savoy, France

Ural State Law University, Russia

Soka Gakkei University, Japan

Institute of Max Plank, Germany

Handong University, South Korea

Inner Mongolia University, China

Irkutsk State University, Russia

Soongsil University, South Korea

Skip to content