Skip to content

Feedback

Хүсэлт илгээх

Сургалтыг үйл ажиллагаатай холбоотой ёс зүйн зөрчил болон аливаа шударга бус үйлдлийн талаар та бидэнд мэдээлэх боломжтой. Та мэдээлэл ирүүлэхдээ өөрийн нэр, бусад хувийн мэдээллээ нууцалж болно. Хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар таныг хүсвэл мэдээлэх боломжтой.

Skip to content